Τι Είναι Χρώμα;

Το χρώμα είναι παράγωγο του φωτός και κατά συνέπεια, για να αντιληφθούμε ένα χρώμα, πρέπει να υπάρχει μια πηγή φωτός. Το φυσικό φως έρχεται από τον ήλιο και είναι καθαρό και λευκό. Όλες οι άλλες πηγές φωτός είναι τεχνητές.

Το φως είναι ένα είδος ακτινοβολίας με την μορφή ηλεκτρομαγνητικών δονήσεων, όμοιων με τα κύματα που προκαλεί ο ήχος. Το ανθρώπινο μάτι καταγράφει αυτά τα κύματα ενέργειας και ο εγκέφαλος τα “μεταφράζει” σε χρώμα. Μπορούμε να διακρίνουμε ένα μέρος μόνο αυτής της ακτινοβολίας, που ονομάζεται “ορατό μέρος του φάσματος” με μήκος κύματος 400 – 700 νανόμετρα. Ολόκληρο το γνωστό ηλεκτρομαγνητικό φάσμα κυμαίνεται από 0.01 νανόμετρα στο ένα άκρο της κλίμακας (ακτίνες γάμα), μέχρι 0.1 μέτρα στο άλλο άκρο (ραδιοκύματα). Read more

Η Ιστορία του Χρώματος

Η αναζήτηση του τι ακριβώς είναι το χρώμα και πώς λειτουργεί έχει ιστορία πολλών αιώνων, στη διάρκεια των οποίων αναπτύχθηκαν διάφορες θεωρίες και χρωματικά μοντέλα προκειμένου να δοθεί μια εξήγηση για τη φύση του χρώματος.

Οι πρώτες γνωστές μελέτες για το χρώμα έγιναν στην αρχαία Ελλάδα από τον Αριστοτέλη, ο οποίος ανέπτυξε την θεωρία πως το χρώμα υπήρχε με την μορφή ακτίνων που έστελναν οι Θεοί από τον ουρανό. Η θεωρία του δεν αμφισβητήθηκε μέχρι την Αναγέννηση, οπότε και αναπτύχθηκαν πιο εξελιγμένα χρωματικά μοντέλα από τους Acuilonius και Sigfrid Forsius. Το σύστημα του Acuilonius ήταν η πρώτη προσπάθεια να οριστούν όλα τα χρώματα και βασιζόταν στις παρατηρήσεις του στα χρώματα που αλλάζουν στον ουρανό από την δύση μέχρι την ανατολή.

Read more