Τι Είναι Χρώμα;

Το χρώμα είναι παράγωγο του φωτός και κατά συνέπεια, για να αντιληφθούμε ένα χρώμα, πρέπει να υπάρχει μια πηγή φωτός. Το φυσικό φως έρχεται από τον ήλιο και είναι καθαρό και λευκό. Όλες οι άλλες πηγές φωτός είναι τεχνητές.

Το φως είναι ένα είδος ακτινοβολίας με την μορφή ηλεκτρομαγνητικών δονήσεων, όμοιων με τα κύματα που προκαλεί ο ήχος. Το ανθρώπινο μάτι καταγράφει αυτά τα κύματα ενέργειας και ο εγκέφαλος τα “μεταφράζει” σε χρώμα. Μπορούμε να διακρίνουμε ένα μέρος μόνο αυτής της ακτινοβολίας, που ονομάζεται “ορατό μέρος του φάσματος” με μήκος κύματος 400 – 700 νανόμετρα. Ολόκληρο το γνωστό ηλεκτρομαγνητικό φάσμα κυμαίνεται από 0.01 νανόμετρα στο ένα άκρο της κλίμακας (ακτίνες γάμα), μέχρι 0.1 μέτρα στο άλλο άκρο (ραδιοκύματα).

Όταν μια δέσμη λευκού φωτός περάσει μέσα από ένα πρίσμα, εμφανίζεται ένα φάσμα διαφορετικών χρωμάτων: Κόκκινο, Πορτοκαλί, Κίτρινο, Πράσινο, Μπλε, Λουλακί και Βιολέ (βλέπε εικόνα Αποτέλεσμα Διάθλασης Λευκού Φωτός Μέσα από Πρίσμα). Αυτό είναι το ορατό φάσμα φωτός που μπορούμε να δούμε και κάθε ένα από τα χρώματα αυτά έχει το δικό του μήκος κύματος, μεταξύ 400 και 700 νανόμετρα.

Το πρίσμα διαθλά το λευκό φως, επιτρέποντας την διάσπασή του στα ξεχωριστά συστατικά του (νόμος του Snell). Ένα παρόμοιο φαινόμενο είναι το ουράνιο τόξο. Όταν βρέχει, οι σταγόνες του νερού στον αέρα διαθλούν το ηλιακό φως και σε συνδυασμό με την καμπυλότητα της γης, δημιουργούν αυτό το υπέροχο τοξωτό φάσμα χρωμάτων.

Χρώμα και Χρωματικοί Παράγοντες

Το φως μπορεί να επηρεασθεί από δυο σημαντικούς κανόνες της φύσης, τον προσθετικό και αφαιρετικό σχηματισμό χρώματος. Προσθετικό χρώμα είναι απλά αυτό που παράγεται απευθείας από μια πηγή φωτός, όπως π.χ. ο ήλιος ή ένας ηλεκτρικός λαμπτήρας. Όταν όμως, το φως πέφτει πάνω σ’ ένα αντικείμενο, επηρεάζεται από τις ιδιότητες ή τους χρωματικούς παράγοντές του. Τα πιγκμέντα της τρίχας είναι ένας τέτοιος χρωματικός παράγοντας.

Ατομική Δομή

Σε τελευταίαανάλυση, η ατομική ή μοριακή δομή ενός αντικειμένου είναι αυτή που καθορίζει πόσο φως αντανακλάται και πόσο απορροφάται. Ένα μόριο αποτελείται από έναν αριθμό ατόμων που κινούνται συνεχώς γύρω από ένα “ενδομοριακό κενό”.

Αυτή η δόνηση των μορίων μέσα σ’ ένα αντικείμενο είναι παρόμοια με τις δονήσεις του φωτός. Όταν η συχνότητά τους είναι ίδια και συγχρονισμένη, τα κύματα του φωτός αντανακλώνται. Σε μερικές περιπτώσεις το φως που πέφτει πάνω σε μια επιφάνεια συναντά παράσιτα που οφείλονται στην τροχιά των ηλεκτρονίων κι αυτό προκαλεί την απορρόφηση ορισμένων συχνοτήτων. Ο αριθμός και η ταχύτητα που κινούνται τα ηλεκτρόνια, καθορίζουν ποιο μήκοςκύματος απορροφάται και ποιο αντανακλάται.

Τα παραπάνω στοιχεία μας δίνουν κάποια εξήγηση του πώς και γιατί ξεθωριάζει το χρώμα και ιδιαίτερα αυτό των μαλλιών. Επιδράσεις όπως ο ήλιος και το λούσιμο, μπορούν να αλλοιώσουν τη χημική δομή και τα πιγκμέντα της τρίχας και κατά συνέπεια, να επηρεάσουν αρνητικά την αντανάκλαση του φωτός (βλέπε εικόνα Αποτέλεσμα Αντανάκλασης Φωτός σε Μαύρη ή Λευκή Επιφάνεια).

Comments for this post are closed.